top of page
homepage.PNG

Ontwikkelen, bouwen en beschermen in Nederland  

Puzzelen met stikstofdepositie voor gebiedsontwikkeling, (woning)bouw en infra 
Wij zijn er goed in om te berekenen wat kan en mag, maken een oplossing haalbaar en helpen jou om het te laten lukken. 

Veel (grote) bouw- en infraprojecten zitten na het stopzetten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op slot. Kreeg je tot 2019 groen licht voor een bouwproject met aanspraak op de PAS, nu moet vooraf aangetoond en uitgesloten worden dat jouw project stikstofbelasting voor de natuur oplevert. Voor veel publieke en private partijen een flinke uitdaging en een doorn in het oog. Wíj weten uit ervaring dat ontwikkelen, bouwen én beschermen kan! 

We beginnen met het in kaart brengen van alle stukjes van de puzzel zoals de betrokkenen,  ontwikkelambities, stikstofdata, regelgeving, beleid en regelgeving . Op basis daarvan definiëren we de eventuele stikstofuitdaging en wat oplossingen kunnen zijn, in de vorm van maatregelen intern of extern salderen. We bedenken díe maatregelen die een ’stikstofprobleem’ kunnen compenseren en helpen bij de uitvoering daarvan. Zo kunnen we met onze zelfontwikkelde aanpak heel eenvoudig en flexibel jouw saldeeropgave voor de meest grote en complexe gebiedsopgaven berekenen. Onze referenties laten zien dat we projectuitdagingen in een breed gedragen, uitvoerbaar en goedgekeurd ontwikkelplan veranderen.

Sta jij voor een ontwikkelopgave en stikstofuitdaging?
Wij realiseren samen met publieke en private partijen ontwikkelruimte in stikstofgevoelige opgaven.
bottom of page