Onze stikstofaanpak

Hoe pak je een stikstofuitdaging in projecten aan?

Wil je dat jouw project gerealiseerd kan worden, dan moet je kunnen bewijzen dat jouw (bouw)activiteiten, en het project zelf, de natuur niet bovenmatig schaden. Daarvoor is de AERIUS rekentool van het RIVM ontwikkeld. Deze berekent namelijk waar je stikstofdepositie veroorzaakt en waar dit mogelijk kan leiden tot problemen in Natura 2000-gebieden. We merken dat steeds meer partijen samen optrekken om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak. Samen helpen we elkaar verder. Onderstaande stappen vormen de input voor de gebiedsgerichte aanpak om samen te komen tot een integrale oplossing.

Ons stappenplan

Integraal analyseren en modelleren van stikstofdepositie vragers voor de bouw- en gebruiksfase in de aangewezen projecten.

Zoeken naar mogelijkheden en mitigerende maatregelen om de stikstofdepositie te verkleinen (o.a.verkleinen stikstofemissies, intern salderen).

Creatief en gericht schakelen om te komen tot een optimale samenstelling van mogelijk extern te salderen stikstofaanbieders (optimum qua locaties en omvang).

Beoordelen van de haalbaarheid om de geselecteerde stikstofaanbieders in te zetten. Hierbij spelen o.a. mee: levensfase, doorgroeimogelijkheden,  herontwikkelingspotentie, duurzaamheidspotentie en natuurlijk de stikstofdepositie.

Hebben we zo de meest optimale constellatie van saldovragers en saldogevers in beeld? Komen we tot de meest efficiënte en beste oplossing?

Begeleiden en juridisch vastleggen van aankoop van saldogevers / benutting saldoruimte en regelen toepasbaarheid op saldovragers.

Deze stappen vormen de input voor de gebiedsgerichte aanpak om samen te komen tot een integrale oplossing.

Het resultaat is een gemodelleerde aanpak waarbij ook restruimte in beeld wordt gebracht en geregistreerd wordt. Hieraan kunnen andere stikstof vragende projecten en aanbieders worden toegevoegd. Hiermee creëren we inzicht in vraag en aanbod op gebiedsniveau en daarbuiten. Dit inzicht kan helpen bij het beoordelen van nieuwe initiatieven en interregionale afstemming. 

Onze aanpak draait om gebiedsgerichte vraag en aanbod. En het is meer veel meer dan stikstofrekenen alleen. Het draait ook om economische en maatschappelijke haalbaarheid. 

Deze website is onderdeel van De essentie

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD 's-Hertogenbosch​​

Tel: 073 744 0182 

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

de_essentie_logo_metdomein_zwart_rgb.jpg
linkedinin.png