top of page
Illustratie 4_Stikstof registratie syste

Stikstof
registratiesysteem

De sleutel naar de toekomst gaat verder dan jouw project

Emissie en locatie van een activiteit zijn bepalend voor de stikstofdepositie. Dat maakt elke situatie en elke saldering uniek. Dat geldt ook voor de saldo gevende en saldo vragende activiteiten. Omdat deze effecten zo uniek zijn, is het voor veel partijen moeilijk vraag en aanbod efficiënt en effectief bij elkaar te brengen. Daarom ontwikkelen wij, samen met publieke en private partijen, een zogenaamd stikstof loket.

Vraag en aanbod
Innoveren in salderen

Het stikstof registratiesysteem werkt eigenlijk als een puzzel. Effecten van gesaldeerde activiteiten worden opgebroken in stukjes. Deze stukjes voegen we samen met stukjes afkomstig van andere saldo gevende activiteiten, terwijl overblijvende stukjes kunnen worden bewaard. Door het grote aantal combinaties wat je met deze stukjes kunt maken groeit het aantal mogelijkheden. Het opdelen, verhandelen, combineren en bewaren van ‘depositiestukjes’ maakt extern salderen efficiënt. Het zorgt er namelijk voor dat minder restruimte verloren gaat.

Zoals marktwerking de prijs bepaalt op de aandelenbeurs, zo bepaalt de ecologische waarde de economische waarde in het stikstof registratiesysteem.

bottom of page