Salderen

Hoe werkt salderen en waar draait het om?

Bij salderen ga je uit van de stikstofdepositie, niet van stikstofemissie. Je begint dus met de berekening van de stikstofdepositie van jouw projectactiviteiten. Als blijkt dat deze voor meer stikstofdepositie in natuurgebieden zorgen, dan zul je deze moeten compenseren. Dat kan door binnen het project of op de bestaande locatie stikstofruimte vrij te maken (intern salderen), of door stikstofruimte te kopen, bijvoorbeeld van een bedrijf dat stopt (extern salderen). Uitgangspunt is dat het stikstofdepositiesaldo minder wordt. Bovenstaande figuur geeft weer dat je door het wegnemen van depositiebronnen een ontwikkeling kan salderen. 

Aerius rekentool

AERIUS is een rekentool voor de leefomgeving waarmee de stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied wordt berekend. In deze rekentool zijn de Natura 2000-gebieden in Nederland opgedeeld in hexagonen (zeshoeken). Daarbij staat elke hexagoon voor een oppervlak van 1 hectare binnen een Natura 2000-gebied. De AERIUS berekening laat zien waar in en rond het gebied depositie plaatsvindt. En waar jouw project dus mogelijk tot natuurbelasting leidt.

Bij een hoger stikstofdepositiesaldo zoeken we met jou naar mogelijkheden voor intern en/of extern salderen.
Intern salderen

Binnen de activiteit neem je stikstofemissie beperkende maatregelen. Door bijvoorbeeld het wagenpark te verduurzamen levert dat een positieve bijdrage aan het verlagen van het stikstofdepositiesaldo.

Extern salderen

Je ‘compenseert’ de stikstofdepositie vanuit jouw project door de stikstofrechten van een andere partij te gebruiken. Wanneer bijvoorbeeld een (agrarisch) bedrijf stopt met zijn stikstofemissie, kun je aantonen dat jouw depositie per saldo 0 of minder is.

Bij extern salderen heb je te maken met een saldoaanbieder (de stikstof uitstotende partij) en een saldovrager (bijvoorbeeld de initiatiefnemer van een project. Je stikstofdepositiesaldo op basis van bouw en gebruiksfase mag niet hoger zijn dan de situatie voor de bouw en gebruiksfase voor het project. Ook moet het stikstofdepositie saldo binnen dezelfde hexagonen vallen. Het is een complexe zoektocht om de juiste hoeveelheid stikstofdepositie op de juiste plek (lees: hexagoon) te compenseren. Zelden sluit het aangeboden saldo exact aan op het gevraagde saldo, laat staan op exact de betreffende hexagonen van het betreffende natuurgebied. Dat is een ware puzzel die gelegd moet worden.

Je project realiseren met salderen hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Wij helpen en ondersteunen je!

Deze website is onderdeel van De essentie

Hambakenwetering 5

Toren B, etage 4

5231 DD 's-Hertogenbosch​​

Tel: 073 744 0182 

Je mag informatie van onze website halen, maar wel op eigen risico. We hebben deze website met zorg samengesteld en doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Foutje gezien, een opmerking of verzoek? We vernemen het heel graag! Ook als je een klacht hebt of als je content ziet die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden. Tot slot aanvaarden we geen aansprakelijkheid op inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal. Wij werken volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

de_essentie_logo_metdomein_zwart_rgb.jpg
linkedinin.png